Atvirų durų diena

Gerbiami tėveliai, globėjai(rūpintojai),

Sausio 24 d. Rozalimo pagrindinėje mokykloje Atvirų durų diena. Jūs kviečiami apsilankyti pamokose, dalyvauti ugdymo procese. Po pamokų, nuo 15.00 iki 18.00 val. galėsite apie savo vaiko veiklą mokykloje pasikalbėti su dalykų mokytojais, spec.pedagoge – logopede, socialine pedagoge, administracija. Tik glaudus bendravimas padės įgyvendinti lūkesčius.

Administracija