Mokinių taryba

Mokinių taryba

Mokinių savivaldos funkcijos

Vienija mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokykloje iškilusias problemas .

Atstovauja ir gina mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos vadovybe.

Skatina mokinių iniciatyvą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Teikia siūlymus gerinant ugdymo procesą, rengiant auklėjamuosius veiklos planus.

Analizuoja mokinių neformaliojo ugdymo veiklos poreikius, padeda juos realizuoti.

Rozalimo pagrindinės mokyklos 2021-2022m.m. mokinių taryba:

Neringa Sinkevičienė – mokinių tarybos koordinatorė
Eimantė Turnotaitė 10 klasė – mokinių tarybos pirmininkė
Justina Žvirblytė 8 klasė
Urtė Tribulaitė 7 klasė
Gabija Kvedaraitė 6 klasė